Undersökning på Svenska

INTRODUKTION

 

OM MIND-COVID

WHO (Världshälsoorganisationen) tillkännagav ett pandemitillstånd den 12 mars 2020 på grund av COVID-19-relaterad dödlighet och sjuklighet samt den snabba spridningen av viruset över hela världen. Som en följd av tillkännagivandet men också före tillkännagivandet genomförde regeringar över hela världen åtgärder för att undvika ytterligare spridning av viruset och minska antalet orsakssamband. På grund av pandemin har många viktiga tjänster, som vanligtvis underlättar livet, är inte längre tillgängliga. Detta grund av nya bestämmelser, som gäller banker, shoppingcenter, alla typer av samhällstjänster, inklusive vård, barnomsorg, skolor och sport. Detta har allvarligt påverkat många aspekter av vardagen och orsakat många påfrestningar vilket lett till rädsla, ångest och osäkerhet om framtiden och vad det kommer att hända. Många ställer sig frågor som: hur länge kommer allt detta att pågå, hur kommer det att påverka mitt liv på lång sikt, kommer jag att ha ett jobb när det är över, kommer jag att ha en arbetsgivare att återvända till, kommer alla mina familjemedlemmar överlever och många fler frågor. Isolering och social distansering är en stark riskfaktor för psykiskhälsa. Eftersom COVID-19-pandemin har stor inverkan på många aspekter av vardagen, är vårdgivare världen över bekymrade över gravida kvinnors psykiska välbefinnande. För att bättre förstå den aktuella situationen och planera effektiva sätt att stödja har en internationell forskargrupp PregMIND sammanträtt för att bemöta detta problem. Om du för närvarande är gravid och vill hjälpa oss att bättre förstå din oro och rädsla för ditt dagliga liv under COVID-19pandemin ber vi dig att fylla i en anonym undersökning. Denna studie har varit en internationellt samordnad insats. Forskargruppen översatte alla enkäter så effektivt och snabbt som möjligt, men vissa fel kan kvarstå. Vi ber om ursäkt för alla fel och misstag som du möjligtvis identifierar. Om du hittar fel, kontakta lämpligt forskargruppen.

Forskningsprojektets titel:
Riskfaktorer för ångest och depression bland gravida kvinnor under COVID-19-pandemin.
Risk factors for anxiety and depression among pregnant women during the COVID-19 pandemic.

Denna undersökningsstudie har godkänts av Center for Research Ethics Committee för forskarutbildning för medicinsk utbildning (beslutsnr 56/PB/2020).

 

VÅR FORSKARGRUPP 

Prof Ganesh Acharya, MD, PhD, FRCOG
Head of Division of Obstetrics and Gynecology 

CLINTEC, Karolinska Institutet
Stockholm, Sweden 

Simone Schwank, PhD, Clinical Psychologist, licensed Psychotherapist 
Swiss National Science Foundation Fellow
, Division of Obstetrics and Gynecology 
CLINTEC, Karolinska Institutet
Stockholm, Sweden 

Ewa Andersson, Midwife, Assistant Professor
Women’s´ and children’s´ health, Karolinska Institutet
Stockholm, Sweden 

STUDIENS SYFTE

Det primära syftet är att jämföra skillnader i ångest och depression för gravida kvinnor mellan länder som drabbats av COVID-19-pandemin. Det sekundära syftet är att bedöma demografiska, ekonomiska och sociala aspekter som påverkar ångest och depression hos gravida kvinnor över hela världen under COVID-19-pandemin. Slutligen kommer vi att kunna jämföra skillnader i uppfattning om de olika aspekterna av COVID-19-pandemin (social distansering, restriktioner relaterade till förlossning) mellan länder och enligt epidemisk status (antal smittade patienter, antal rapporterade dödsfall). Jämförelserna kommer också att göras enligt deltagarna COVID-19-status. 

UNDERSÖKNING

Det är en webbaserad anonym undersökning av gravida kvinnor som bor i länder som drabbats av COVID19-pandemin. Undersökningen består av tre avsnitt: 1) frågor relaterade till allmän demografi, graviditetshälsohistoria, psykisk hälsohistoria, socioekonomiska faktorer samt uppfattning av rädsla, börda och begränsningar relaterade till COVID-19-pandemin och 2) Allmän ångestsyndrom-7 (GAD-7) frågeformulär för ångestbedömning 3) Patienthälsofrågeformulär – 9 (PHQ-9) för bedömning av depression. Webbaserad rekrytering för hälsoforskning har visat sig vara kostnadseffektiv och effektiv. För närvarande med COVID-19-pandemin, begränsade resurser och sociala distansbegränsningar, kan en psykisk hälsostudie med gravida kvinnor i en stor internationell skala inte genomföras säkert utan att involvera sociala medier. 

Undersökningen tar cirka 10–15 minuter att slutföra. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Alla svar du ger kommer att hållas helt konfidentiellt eftersom undersökningen är anonym, kan vi inte identifiera dig. 

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt deltagande innan du klickar på skicka in-knappen i slutet av undersökningen. För att återkalla ditt deltagande helt så är det bara att lämna sidan. Inget av svaren samlas in om du inte klickar på knappen skicka in. Denna undersökning är anonym. Anonym innebär att när du skickar in dina svar kommer forskarteamet inte att kunna identifiera vilka data som är dina och dina data kan inte vägledas tillbaka. 

Genom att klicka på skicka in-knappen i slutet av undersökningen ger du ditt samtycke till att delta i studien. Du avstår inte från dina juridiska rättigheter som forskningsdeltagare genom att samtycka till att delta i studien. I den här studien uppmanas du att genomföra en online undersökning så noggrant som möjligt. Undersökningen tar cirka 10–15 minuter att slutföra. Undersökningen inkluderar frågor om din bakgrund, socioekonomisk situation, allmän och psykisk hälsohistoria, graviditetsriskbedömning och specifika aspekter relaterade till COVID-19-pandemin. Det innehåller också två standardiserade skalor GAD-7 och PhQ-9 för att bedöma dina symtom på ångest och depression. 

Du kan också välja att ge oss ditt namn och kontaktuppgifter i slutet av denna undersökning om du är intresserad av att delta i framtida studier. Dina personliga uppgifter samlas in separat och kommer inte att kopplas till den information du har angett i undersökningen. 

Fördelar 

Denna studie genomförs av en internationell forskargrupp. Syftet är att bättre förstå aspekterna av gravida kvinnors psykiska hälsa under COVID-19-pandemin. Vi har inte fått någon finansiering och kan därför inte kompensera dig i någon form. Vi hoppas att dina svar kommer att hjälpa oss att planera interventioner för gravida kvinnor under denna globala folkhälsokris. 

Risker 

Denna undersökning är anonym och informationen som lämnas kan inte kopplas tillbaka till dig. Din IP-adress (Internet Protocol) kommer att samlas in av undersökningsverktyget men forskarteamet har inte tillgång till denna information. Det finns en liten risk för tredje parts intrång. Ett resultat av sådant intrång är att den information som du tillhandahåller i undersökningen kan spåras tillbaka till dig via din IP-adress. För att minimera denna risk är denna undersökning sparat på en säker server på St. Sophie’s Obstetrics and Gynecology Hospital. Det är samma server som innehåller all patientinformation i sjukhuset, den är därmed mycket säker. 

Vissa frågor i undersökningen handlar om dina aktuella och tidigare psykiska hälsoproblem och din socioekonomiska situation. Vissa frågor kan göra att du känner dig obekväm eller upprörd och du kanske inte vill svara på dem. Du kan hoppa över de frågor du inte vill besvara eller avsluta undersökningen och automatiskt dra tillbaka ditt samtycke för deltagande i studien. 

Sekretess och dataskydd 

Din integritet och sekretess är mycket viktigt för oss och de kommer att skyddas under hela studien. All elektroniska data (svaren som du ger på frågorna i undersökningen) kommer att lagras på en lösenordskyddad dator i ett låst rum på avdelningen för reproduktiv hälsa vid Center for Postgraduate Medical Education vid St. Sophie’s Specialist Förlossnings- och gynekologiskt sjukhus i Warszawa, Polen. Data lagras på den här platsen i tre år innan de förstörs.