Undersøkelse på Norsk

INTRODUKSJON

 

OM Mind-COVID 

Den 12 mars 2020 erklærte WHO (Verdens Helse Organisasjon) Covid-19 en pandemi, på grunn av den globale virus spredningen, sykelighet og dødelighet. Som følge av denne erklæringen, men også I tiden før dette, innførte myndigheter over hele verden tiltak for å forhindre ytterligere spredning av viruset for dermed å redusere antall døde. De nye bestemmelsene under pandemien har ført til at mange viktige samfunnstjenester ikke lengre er tilgjengelige. Dette gjelder blant annet ulike typer helsetjenester, barnepass, skoler, idrettsaktiviteter, bank og shopping fasiliteter. Dette har påvirket ulike aspekter av hverdagslivet I betydelig grad og ført til utfordringer, som igjen kan føre til engstelse, frykt og usikkerhet om fremtiden og hva som kommer til å skje. Mange stiller seg selv spørsmål som: Hvor lenge kommer dette til å vare, hvordan vil dette påvirke livet mitt på lang sikt, kommer jeg til å ha en jobb når dette er over, har jeg en arbeidsgiver å komme tilbake til, vil alle I familien min overleve og mange flere spørsmål. 

Isolasjon og sosial distansering er sterke risikofaktor for psykisk helse. Ettersom COVID-19 pandemien påvirker på mange aspekter I hverdagen i stor grad, er helsearbeidere over hele verden bekymret for psykiske helse hos gravide. En internasjonal forskningsgruppe, PregMIND, har derfor fokusert på den aktuelle sitasjonen, for dermed å kunne utarbeide effektive hjelpetiltak. Dersom du er gravid nå og kunne tenke deg å hjelpe oss til å bedre forstå dine bekymringer og uro omkring din hverdag under COVID-19 pandemien, ber vi deg fylle ut en anonym spørreundersøkelse.  

Dette prosjektet gjennomføres I mange land og koordineres internasjonalt. De nasjonale forskningsgruppene har oversatt alle spørsmålene så effektivt og raskt som mulig, og enkelte feil kan derfor forekomme. Vi ber om unnskyldning for eventuelle feil du måtte finne. Hvis du finner feil, kontakt gjerne din nasjonale forskningsgruppe. 

Tittel på forskningsprosjektet:
Risikofaktorer for engstelse og depresjon hos gravide kvinner under COVID-19 pandemien. 
(Engelsk tittel: Risk factors for anxiety and depression among pregnant women during the COVID-19 pandemic) 

Regional Etisk Komite Nord (REK Nord) vil bli forespurt angående behov for godkjenninger. 

VÅR FORSKNINGSGRUPPE

 

 

Professor Heidi Tiller, MD, PhD

Overlege Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge og 
Professor og forskningsgruppeleder Kvinnehelse og
Perinatologi,
UiT Norges Arktiske Universitet
Tromsø

Ganesh Acharya, MD, PhD, FRCOG
Professor

Women’s Health and Perinatology Research Group

Institute of Clinical Medicine

Faculty of Health Sciences

UiT
-The Arctic University of Norway Tromsø, Norway
Ganesh.Acharya@uit.no 

Karine Stiberg Birkelund, Medical Student/Researcher
UiT
-The Arctic University of Norway Tromsø, Norway
kbi010@post.uit.no 

Solrun Rasmussen, Student/Researcher
UiT
-The Arctic University of Norway Tromsø, Norway
sra055@post.uit.no

HENSIKTEN MED PROSJEKTET

 

 

 Hovedhensikten er å se på grad av engstelse og depresjon hos gravide og sammenligne kvinner i ulike land som er rammet av COVID-19 pandemien. I tillegg vil vi vurdere demografiske, økonomiske og sosiale aspekter som påvirker engstelse og depresjon hos gravide over hele verden under COVID-19 pandemien. Prosjektet gir oss også muligheter til å sammenligne ulike lands oppfatninger knyttet til ulike aspekter omkring COVID-19 pandemien (sosial distansering, restriksjoner knyttet til forløsning) og se på dette i sammenheng med epidemiens status i de enkelte land (dvs antall smittede og antall rapporterte dødsfall). Vi vil også ta hensyn til deltakernes COVID-19 status i analysene. 

 

UNDERSØKELSEN

 

 

Dette er en anonym nettbasert undersøkelse av gravide kvinner som bor i land som er rammet av COVID-19 pandemien. Undersøkelsen består av 3 deler:

  1. Generelle bakgrunns spørsmål (demografi), svangerskapshistorikk, psykisk helse historikk, sosioøkonomiske faktorer, i tillegg til din oppfatning av frykt, belastning og restriksjoner relatert til COVID-19 pandemien
  2. Generalisert angst lidelse-7 (GAD-7) spørreskjema for å vurdere angst
  3. Pasient helse spørreskjemaet PHQ-9 som vurderer depresjon 

Nettbasert rekruttering til forskning innen helse har vist seg å være kostnadseffektivt og effektivt. I den nåværende COVID-19 pandemien, med begrensede ressurser og restriksjoner knyttet til sosial distansering, er det ikke mulig å gjennomføre en stor internasjonal studie om psykisk helse hos gravide på en trygg måte uten å involvere sosiale medier. 

Det tar cirka 10-15 minutter å gjennomføre undersøkelsen. Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen. Alle dine svar vil være helt konfidensielle ettersom undersøkelsen er anonym og vi ikke kan identifisere deg.  

Du kan når som helst trekke tilbake din deltakelse underveis i undersøkelsen før du trykker «send-inn» knappen på slutten av undersøkelsen. For å trekke tilbake din deltakelse er det bare å forlate siden. Ingen av dine svar vil bli samlet inn dersom du ikke trykker på «send-inn» knappen. Denne undersøkelsen er anonym. Anonym betyr at når du sender inn dine svar så kan ikke forskerene identifisere hvilke data som er dine, dermed kan du heller ikke trekke tilbake dine data etter at undersøkelsen er sendt inn. 

Ved å trykke på «send-inn» knappen på slutten av undersøkelsen gir du ditt samtykke til å delta i studien. Du avstår ikke fra dine juridiske rettigheter som forskningsdeltaker hvis du samtykker til å delta i undersøkelsen. I denne studien ber vi deg om å gjennomføre en online undersøkelse så nøye som mulig. Undersøkelsen tar cirka 10-15 minutter å fullføre. Undersøkelsen inkluderer spørsmål om din bakgrunn, sosioøkonomiske situasjon, almen- og psykisk helsehistorikk, svangerskapsrisiko-vurdering og spesifikke aspekter relatert til COVID-19 pandemien. Undersøkelsen inneholder også to standardiserte skjemaer, GAD-7 og PhQ-9 som brukes til å vurdere sine symptomer på angst og depresjon. 

Dersom du er interessert i å delta i fremtidige studier, kan du velge å oppgi ditt navn og kontaktinformasjon. Dine personlige opplysninger vil samles inn separat og vil ikke knyttes til informasjonen du oppgir i undersøkelsen. 

Fordeler: 

Denne studien gjennomføres av en internasjonal forskningsgruppe. Hensikten er å bedre forstå aspekter omkring gravide kvinners psykiske helse under COVID-19 pandemien. Vi har ikke mottatt noen finansiering til denne studien og kan derfor ikke kompensere deg på noen måte. Vi håper at dine svar til hjelpe oss med å igangsette tiltak hos gravide kvinner under denne globale folkehelsekrisen. 

Ulemper: 

Denne undersøkelsen er anonym og informasjonen du oppgir kan ikke kobles tilbake til deg. Din IP-adresse (Internet Protocol) vil bli innsamlet av undersøkelses verktøyet, men forskningsgruppen vil ikke få tilgang til denne informasjonen. Det er en liten risiko for tredjeparts innblanding. En slik innblanding vil kunne medføre at informasjonen du oppgir I undersøkelsen kan spores tilbake til deg gjennom din IP-adresse. For å minske slik risiko lagres denne undersøkelsen på en sikker server ved St. Sophie’s Obstetrics and Gynaecology Hospital i Warsawa i Polen. Dette er samme server som oppbevarer all pasientinformasjon ved sykehuset, så den er derfor veldig sikker. 

Noen spørsmål i undersøkelsen handler om din nåværende og tidligere psykiske helse og din sosioøkonomiske situasjon. Noen spørsmål kan gjøre at du kjenner deg ukomfortabel eller opprørt og kanskje har du ikke lyst å svare på disse. Du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker å besvare eller avslutte undersøkelsen og automatisk trekke tilbake ditt samtykke for deltakelse i studien. 

Personvern og datasikkerhet:

Ditt personvern og konfidensialitet er veldig viktig for oss og dette vil vi beskytte gjennom hele studien. Alle elektroniske data (dine svar som du oppgir på spørsmålene I undersøkelsen) lagres på en password-beskyttet datamaskin I et låst rom ved avdelingen for reproduktiv helse ved Center for Postgraduate Medical Education ved St. Sophie’s Specialislist Obstetrics and Gynecological Hospital I Warsawa, Polen. Opplysningene lagres på dette stedet I 3 år før de destrueres.