Ankieta po Polsku

Ankieta po Polsku

Wprowadzenie

 

MIND-COVID

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) ogłosiła stan pandemiczny w dniu 12 marca 2020 r. Spowodowane to było narastaniem problemu z COVID-19 oraz szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa na całym świecie. W wyniku tego rządy wielu krajów wdrożyły środki mające hamować dalsze rozprzestrzenianie się wirusa i zmniejszyć ilość powikłań. Z powodu pandemii wprowadzono wiele obostrzeń. Nasza możliwość robienia zakupów, dostęp do banków, usług, w tym opieki medycznej, opieki nad dziećmi, edukacji, sportu i rozrywki zostały znacznie ograniczone. Wpłynęło to poważnie na wiele aspektów życia codziennego, powodując wiele nowych obciążeń, potęgując strach, niepokój i niepewność co do przyszłości. Wiele osób zadaje sobie pytania: jak długo to wszystko potrwa, jak wpłynie to na moje życie w dłuższej perspektywie, czy będę mieć pracę, czy członkowie mojej rodziny zachorują i wiele innych. Dodatkowo izolacja i dystans społeczny są ważnymi czynnikami mogącymi negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne.

Aby lepiej zrozumieć obecną sytuację i zaplanować skuteczne sposoby pomocy, międzynarodowa grupa naukowców PregMIND zebrała się, aby zbadać stan zdrowia psychicznego kobiet w ciąży. Jeśli jesteś obecnie w ciąży i chcesz pomóc nam lepiej zrozumieć Twoje lęki i obawy dotyczące codziennego życia podczas epidemii COVID, zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety.

Badanie to jest koordynowane na szczeblu międzynarodowym. Zespoły badawcze przetłumaczyły wszystkie kwestionariusze tak dokładnie i szybko, jak to było możliwe. Jeśli będzie Pani miała uwagi co do ankiety, prosimy o kontakt z naszym zespołem badawczym.

Pełen tytuł międzynarodowego projektu badawczego to:
Czynniki ryzyka lęku i depresji kobiet w ciąży w trakcie pandemii COVID-19.

To badanie zostało zaakceptowane przez Komisję Bioetyczną Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. (Nr Decyzji 56/PB/2020).

NASZ ZESPÓŁ

 

Anna Kajdy MD, PhD;
Department of Reproductive Health, Centre of Postgraduate Medical Education
Head of Obstetrics Department, St. Sophie’s Obstetrics and Gynecology Hospital, Warsaw, Poland
e-mail: akajdy@cmkp.edu.pl; Phone: +48663769515; inkedin.com/in/anna-kajdy-96b396157www.szpitalzelazna.pl/; www.cmkp.edu.pl/

Michał Rabijewski MD, PhD, Profossor CMKP
Head of Department of Reproductive Health, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw, Poland
e-mail: mirab@cmkp.edu.pl

Dorota Sys, PhD
Department of Reproductive Health, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw, Poland
e-mail: dorotasys@cmkp.edu.pl

Jan Modzelewski, MD
Department of Reproductive Health, Centre of Postgraduate Medical Education
Obstetrics Department, St. Sophie’s Obstetrics and Gynecology Hospital, Warsaw, Poland
e-mail: jmodzelewski@cmkp.edu.pl

Sebastian Kwiatkowski MD, PhD
Department of Obstetrics and Gynecology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
e-mail: kwiatkowskiseba@gmail.com

Hanna Jasiak, MD
Department of Obstetrics and Gynecology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
e-mail: hania.jasiak@gmail.com

Roksana Lewandowska, MD
Department of Obstetrics and Gynecology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
e-mail: roksana.lew@gmail.com

Dariusz Borowski, MD, PhD, Professor UMK
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland
Faculty of Health Sciences; Department of Obstetrics
Head of Ultrasound Section of the Polish Society of Gynecology and Obstetrics
e-mail: darekborowski@gmail.com

Bartosz Czuba, MD, PhD, Professor SUM
Department of Obstetrics and Gynecology, Ruda Śląska, Medical University of Silesia, Poland
e-mail: bartosz.czuba@sonomed.net

Barbara Baranowska, PhD, RM
Head of Department of Midwifery
Centre of Postgraduate Medical Education
Żelazna 90, 01-004 Warsaw, Poland
e-mail: bbaranowska@gmail.com, Phone: +48509083263

Artur Pokropek, PhD, Prof. IFiS PAN
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
Head of Data Science, Statistics and Machine Learning Group (DSSMLG), Educational Research Institute, Warsaw
e-mail: artur.pokropek@gmail.com

Urszula Ajdacka, MD
Clinical Department of Obstetrics and Gynecology, Central Clinical Hospital of
Ministry of Interior and Administration, Warsaw, Poland
e-mail: urszula.ajdacka@gmail.com

Paulina Pawlicka, PhD
Department of Social Studies, Institute of Psychology, University  of Gdansk, Poland
e-mail: paulina.pawlicka@ug.edu.pl

Maria Kaźmierczak, PhD, Prof. UG,  
Head of Department of Family Studies and Quality of Life, Institute of Psychology, University of Gdansk, Poland
e-mail: e-mail: maria.kazmierczak@ug.edu.pl;

Stepan Feduniw MD
St. Sophie’s Specialist Medial Hospital; Żelazna Medical Center, Warsaw, Poland
e-mail: stepan.feduniw@gmail.com

Arbesa Qinami, MD
St. Sophie’s Specialist Medial Hospital; Żelazna Medical Center, warsaw, Poland
e-mail: arbi_ginami@yahoo.com

CELE BADANIA

 

Głównym celem badania jest porównanie deklarowanych objawów lęku i depresji u kobiet w ciąży w różnych krajach dotkniętych pandemią COVID-19. Drugim celem jest ocena aspektów demograficznych, ekonomicznych i społecznych wpływających na lęk i objawy depresji u kobiet w ciąży na całym świecie w czasie pandemii COVID-19. Będziemy mogli również porównać różnice w postrzeganiu różnych aspektów pandemii COVID-19 (dystans społeczny, ograniczenia związane z dostępem do usług) między krajami w różnym stadium epidemii (liczba zarażonych pacjentów, liczba zgłoszonych zgonów). Porównamy również wyniki w zależności od tego czy respondentki chorowały w ciąży na COVID-19 czy nie.

ANKIETA

 

Jest to anonimowa ankieta internetowa kobiet ciężarnych mieszkających w krajach dotkniętych pandemią COVID19. Ankieta składa się z trzech części: 1) pytań związanych z demografią ogólną, przebiegiem ciąży, historią zdrowia psychicznego, czynnikami społeczno-ekonomicznymi, a także postrzeganiem strachu, obciążenia i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 oraz 2) Ogólnym zaburzeniem lękowym -7 (GAD-7) kwestionariusz do oceny lęku 3) Kwestionariusz zdrowia pacjenta – 9 (PHQ-9) do oceny depresji. W przeszłości wykazano, że rekrutacja przez Internet do tego typu badań jest bardzo efektywna. W obecnych czasach, gdy trwa pandemia COVID-19, wymagany jest dystans społeczny, badanie zdrowia psychicznego z udziałem kobiet w ciąży na dużą skalę międzynarodową nie może być bezpiecznie przeprowadzone bez udziału mediów społecznościowych.

Wypełnienie ankiety zajmie około 10-15 minut. Udział w niej jest całkowicie dobrowolny. Wszystkie uzupełnione odpowiedzi będą poufne, jako że ankieta jest anonimowa i nie będziemy w stanie zidentyfikować osób biorących w niej udział.

Ma Pani prawo wycofać swoje uczestnictwo w każdym momencie, aby się wycofać należy opuścić stronę z ankietą. Ankieta jest anonimowa, co oznacza, że po wysłaniu odpowiedzi zespół badawczy nie będzie w stanie zidentyfikować do kogo należą dane, a także nie będzie można ich cofnąć.

Zaznaczenie opcji ‚Potwierdzam chęć uczestnictwa w badaniu’ znajdującej się poniżej oznacza wyrażenie zgody na udział w badaniu. Zgadzając się na udział w ankiecie nie zrzeka się Pani swoich praw jako uczestniczka badania.

W tym badaniu będzie Pani poproszona o dokładne i jak najbliższe prawdzie wypełnienie ankiety. Wypełnienie ankiety zajmie około 10-15 minut. Ankieta zawiera pytania dotyczące demografii, sytuacji socjoekonomicznej, historii przebytych bądź aktualnych chorób, zdrowia psychicznego, oceny ryzyka ciąży oraz aspektów związanych z pandemią COVID19. Zawiera również dwie wystandaryzowane skale GAD-7 i PHQ-9 do oceny objawów lęku i depresji.

Istnieje możliwość podania swojego imienia i nazwiska oraz danych do kontaktu na końcu tej ankiety w przypadku zainteresowania uczestnictwem w przyszłych badaniach. Te informacje będą zebrane na oddzielnej stronie niż ankieta i nie będą powiązane z informacjami podanymi w ankiecie.

Korzyści:
To badanie jest przeprowadzane przez międzynarodowy zespół badaczy. Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego kobiet ciężarnych podczas pandemii COVID19. Ponieważ nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania tego badania, nie jesteśmy w stanie wynagrodzić jego uczestników w żadnej formie. Mamy nadzieję, że Pani uczestnictwo i przekazane informacje pomogą nam zaplanować odpowiedni plan działania dla kobiet ciężarnych podczas tego światowego kryzysu zdrowotnego.

Ryzyko:
Ta ankieta jest anonimowa i podane w niej informacje nie mogą być z Panią w żaden sposób powiązane. Pani adres IP będzie zapisany, ale nasz zespół badaczy nie będzie miał dostępu do tej informacji. Istnieje bardzo małe ryzyko ingerencji osób trzecich. Rezultatem takich ingerencji mogłoby być powiązanie ankiety z Pani osobą przez adres IP. Aby zminimalizować ryzyko, ankieta ta jest przeprowadzana na zabezpieczonym serwerze znajdującym się na terenie Szpitala Specjalistycznego św. Zofii. Jest to ten sam serwer, który zawiera dane wszystkich pacjentów szpitala, jest więc bardzo bezpieczny.

Pytania zawarte w ankiecie dotyczą między innymi obecnych oraz przeszłych problemów ze zdrowiem psychicznym (jeśli takie wystąpiły) oraz sytuacji socjoekonomicznej. Niektóre pytania mogą wydać się niekomfortowe, wywołać smutek i może nie chcieć Pani na nie odpowiadać. Można pominąć te pytania lub opuścić ankietę i tym samym wycofać swoją zgodę na udział w badaniu.

Przechowywanie i zabezpieczenie danych
Poufność danych i prywatność są dla nas priorytetem i będą chronione podczas badania. Wszystkie dane elektroniczne (odpowiedzi udzielane na pytania w ankiecie) będą przechowywane na komputerze zabezpieczonym hasłem w zamkniętym pomieszczeniu w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zlokalizowanym na terenie Specjalistycznego Szpitala Św. Zofii. Dane będą tam przechowywane na okres 3 lat, a następnie zniszczone.